Akut hjälp

Kontakta Socialberedskapen om du råkar ut för akuta problem efter kontorstid som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider.

Exempel på situationer då du kan kontakta socialberedskapen:

 • misstänker att barn eller ungdomar far illa
 • är utsatt för våld och behöver hjälp med råd och stöd eller skyddat boende
 • har problem med missbruk eller är anhörig till någon med missbruk
 • är i akut behov av boende med stöd
 • är i akut behov av ekonomiskt stöd.

Socialtjänsten hand om akuta ärenden under kontorstid måndag till fredag, telefon: 0922-260 00. Övrig tid under kvällar, helger och nätter finns en social beredskap som nås via polismyndigheten i Norrbotten, telefon 114 14.

Om du ringer från utlandet ska du ringa +46 77 11414 00 för att komma till Polisen och sedan begära att kopplas till social beredskap.

Vid akuta nödsituationer när det är fara för livet, ring 112.

Annan akut hjälp

 • Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning
 • Ring 1177 för psykiatrisk akutmottagning
 • Ring 116 111 för barnens hjälptelefon (Bris)
 • Ring 0771-50 50 50 för vuxentelefon om barn (Bris)
 • Ring 0200-21 20 19 för Brottsofferjouren
 • Ring 020-22 00 60 för psykologiskt stöd (Hjälplinjen)