Anhörigstöd

Lever du med, eller stödjer en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, som på grund av ålderdom, funktionsnedsättning, långvarig sjukdom, psykisk ohälsa eller missbruk behöver stöd?

För att klara av att göra det behöver du ibland själv också få stöd. Oavsett om du är förälder, mor-eller farförälder, syskon, barn, make/maka, partner, sambo eller vän så finns Haparanda stads anhörigstöd till för dig.

Vi utgår alltid från dina behov

Anhörigstödet är en service till alla haparandabor och är helt kostnadsfritt. Du avgör själv om anhörigstöd rör dig och skulle vara till hjälp i din livssituation.

Anhörigstödet är till för alla anhöriga oavsett ålder och man behöver inte ha andra insatser från socialtjänsten för att få nyttja anhörigstödet. Du kan med förtroende vända dig till oss och låta oss se hur vi kan hjälpa just dig. Vi har tystnadsplikt.