Compassen

Compassen är en gemensam samverkansplats för Individ- och Familjeomsorgen och Elevhälsan.

På Compassen samlas både familjeterapeut, familjestöd och ungdomssekreterare. Arbetet riktas till föräldrar, barn och ungdomar samt allmänt till kommunens invånare. Fokus ligger på förebyggande insatser och tidiga åtgärder.

Målet är att förebygga sociala problem och bidra till goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar i Haparanda.

Trappansamtal

Att uppleva våld i sin familj eller bland andra närstående är jobbigt och det är viktigt att få prata om. Om du har upplevt våld i familjen, kan du få komma på samtal för att bearbeta det som har hänt. Om du kommer hit så börjar vi alltid med att träffa någon eller båda av dina föräldrar för att först få veta av dem vad som har hänt och för att vara säkra på att du just nu inte befinner dig i en situation där du upplever våld. Sedan fortsätter vi med att träffa dig för att hjälpa dig att prata om det du har varit med om.

Vid en akut situation kan du alltid ringa 112.

Hitta hit

Adress:
Stationsgatan 52, 953 31 Haparanda