Familjestöd

Familjestöd är ett personligt stöd till dig och din familj som under en längre eller kortare tid behöver hjälp att reda ut era problem för klara av vardagen. Det kan liknas vid coachning där ni får hjälp att hitta rutiner och struktur i det dagliga livet.

Det huvudsakliga syftet är att stärka er föräldrar i ert föräldraskap. Vi jobbar också direkt med tonåringarna i familjerna. Gemensamt är att vi stimulerar det som ni i familjen är bra på och samtidigt försöker hitta lösningar på det som inte fungerar så bra. Familjestöd är frivilligt och kostnadsfritt.

Aktivt samarbete med familjen

Familjestöd bygger på ett aktivt och ömsesidigt samarbete mellan er i familjen och familjestödjarna. Stödet ska alltså inte ses som någon avlastning utan handlar om att vi tillsammans jobbar för att stärka familjen.

Det kan handla om problem med:

  • relationer inom familjen,
  • missbruk, kriminalitet,
  • ilska, inåtvändhet eller
  • att ungdomen har svårigheter i skolan

Stödet utgår från den enskilda familjens behov och önskemål och grundar sig på en överenskommelse mellan familj, socialsekreterare och familjestödet.

Ansökan om familjestöd

Är du förälder eller ungdom och känner att du behöver hjälp är du välkommen att kontakta socialtjänsten. Tillsammans går vi igenom er situation och du kan ansöka om familjestöd. Därefter prövas ansökan och du får ett beslut på om du beviljats insatsen eller inte.