Öppenvård

Öppenvården är ett stöd för familjer med barn och ungdomar samt vuxna som tycker att deras alkohol- drog eller spelvanor har blivit ett problem.

Insatserna kan vara både individuellt utformade samt gruppverksamheter, till exempel föräldrastöd och insatser mot missbruksproblem.

Viljan

Viljan är en kommunal verksamhet som erbjuder stöd och behandling för dig som har problem med missbruk eller har någon form av beroendeproblem. Verksamheten erbjuder också stöd till dig som är anhörig eller närstående.

Compassen

På Compassen samlas både familjeterapeut, familjestöd och ungdomssekreterare. Arbetet riktas till föräldrar, barn och ungdomar samt allmänt till kommunens invånare. Fokus ligger på förebyggande insatser och tidiga åtgärder. Målet är att förebygga sociala problem och bidra till goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar i Haparanda.