Ekonomi, stöd och rådgivning

Om du känner dig utsatt i din ekonomiska situation och har svårt att klara av din vardag på egen hand kan du få hjälp genom kommunen.

Du kan få hjälp med frågor som rör din egen ekonomiska situation. Det kan till exempel vara genom stöd av god man eller rådgivning av budget- och skuldrådgivare. Du kan också få tillfällig hjälp med din försörjning genom ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Om du har ekonomiska problem så kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd. Möjligheten att få ekonomiskt bistånd påverkas av hela hushållets inkomster och tillgångar. Socialtjänsten utreder, bedömer och beslutar sedan om hur stort beloppet ska vara. En förutsättning är att man inte kan klara av situationen på egen hand trots att man har försökt. Är man till exempel arbetslös krävs det att man aktivt söker arbete eller deltar i verksamhet som kommunen eller Arbetsförmedlingen har för arbetssökande.

Budget- och skuldrådgivningen

Budget- och skuldrådgivningen hjälper kommuninvånarna med budgetrådgivning, skuldrådgivning och skuldsanering.

Skuldsanering

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. Har du haft problem med dina skulder under en längre tid kan du ansöka om skuldsanering. Efter fem år kan du vara skuldfri.