Konsumentvägledning

Konsumentvägledningen hjälper dig som konsument och ger information om vart du kan vända dig.

Här kan du bland annat få:

  • Veta dina rättigheter som konsument
  • Information om hur du gör när du vill klaga på en tjänst eller på något du köpt

Du kan boka ett besök hos konsumentvägledningen för att gå igenom ditt ärende och vid behov ordnar vi tolk. Som konsument erbjuds du också stöd vid anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden.

Konsumentvägledningen finns i Biblioteket, Packhusgatan 4.
Telefonnummer är 0922-260 42.
Endast bokade besök tas emot.

Konsumentvägledning - Hallå konsument

Som ett komplement till kommunal konsumentvägledning finns den nationella upplysningstjänsten Hallå Konsument. Dit är alla konsumenter i landet välkomna att vända sig för att få vägledning före och efter köp, angående avtal, reklamationer, hållbara val och liknande.

Telefontider måndag-fredag kl. 9-17. På webbplatsen finns information och verktyg till stöd för dig som konsument.