Frivilliga uppdrag

Har du möjlighet att hjälpa ett barn, ungdom eller vuxen till en stabilare tillvaro och tryggare framtid? I de flesta fall är det just din erfarenhet som trygg vuxen som behövs.

Alla barn och ungdomar ska ha tillgång till en trygg familjesituation där de kan växa upp och utvecklas under goda förhållanden. Men eftersom verkligheten ser annorlunda ut får samhället ibland träda in och erbjuda alternativ. Det kan till exempel vara som god man för ett ensamkommande barn eller som familjehem åt ett barn som inte kan bo kvar hemma. 

Olika uppdrag

Det finns olika uppdrag och kraven för dem skiljer sig åt. Uppdragen varierar i omfattning, så beroende på hur mycket tid och energi du har kan vissa uppdrag passa bättre än andra. 

Socialförvaltningen rekryterar familjehem, stödfamiljer och kontaktpersoner. Till de uppdragen behövs framförallt trygga vuxna som kan ställa upp med tid och kärlek. Överförmyndaren rekryterar god man och förvaltare. Som god man ska du bevaka personens rätt, förvalta dennes egendom och se till att personen får det stöd hen har rätt till.