Hemsjukvård och rehabilitering

Hemsjukvård och rehabilitering i hemmet riktar sig till dig som behöver hälso- och sjukvård, men inte kan ta dig till en vårdcentral eller mottagning.

Hemsjukvård är inte detsamma som hemtjänst. Hemsjukvård hjälper dig med sjukvård i hemmet, till exempel medicinering, såromläggning och rehabilitering. Hemtjänsten hjälper dig istället med det dagliga, till exempel personlig omvårdnad, städning och inköp. Ibland samverkar hemsjukvården med hemtjänsten, vilket innebär att du kan få hjälp med hemsjukvårdsinsatser från hemtjänstpersonalen.

Dina behov och din livssituation

Inom hemsjukvården är vårt mål att finna lösningar för just dig och din livssituation, oavsett vem du är, varifrån du kommer eller vilka behov du har.

Vad kan jag få hjälp med?

Under både kortare och längre perioder kan du få hjälp med hälso-, sjukvård- och rehabiliteringsinsatser, exempelvis:

 • såromläggning
 • medicinering
 • provtagning
 • vård i livets slutskede
 • rehabilitering och träning
 • utprovning och förskrivning av hjälpmedel

Hur gör jag för att få hjälp?

Du som inte är inskriven hos oss för hemsjukvård eller hemrehabilitering, men har behov av hjälp, ska i första hand vända dig till din vårdcentral för en bedömning.

Sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut gör då tillsammans med läkare en bedömning av om du har behov av att få hjälp i hemmet. Om du bedöms ha ett sådant behov blir du inskriven i hemsjukvården.

Hur fungerar hemsjukvård och rehabilitering?

När du blivit inskriven gör vi en vårdplanering tillsammans med dig. Den utgår från dina individuella behov och ligger till grund för vilken vård eller rehabilitering som ges och när.

Vi besöker därefter dig i ditt hem och utför insatser enligt vårdplaneringen och föreskriver hjälpmedel, om du har behov av det. Vi utför även akuta insatser i ditt hem om det behövs. Du ska känna dig trygg och säker, oavsett tid på dygnet.

När eller om behovet upphör, avslutas behandlingsperioden och du skrivs ut från hemsjukvården eller hemrehabiliteringen.

Avgifter

Hembesök

 • Hembesök av distrikts-/sjuksköterska 300 kr per besök
 • Hembesök för utprovning av hjälpmedel 250 kr per besök

Hemsjukvårdsavgift

 • Hemsjukvårdsavgift 300 kr per månad

Avgiftsbefrielse

Ingen avgift tas ut för:

 • Hembesök på initiativ av distrikts-/sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut (när någon av dessa kompetenser bedömt att hembesök är nödvändigt och inte patienten tagit initiativet till hembesöket)
 • Ungdomar mellan 18-20 år gamla
 • Palliativ vård i livets slut, inskriven vid palliativa enheten
 • Patient som är psykiskt funktionshindrad på grund av psykos, bipolär sjukdom eller neuropsykiatrisk diagnos.

Avgifter för hjälpmedel i ordinärt boende

Patienter i ordinärt boende som har avgiftsbefrielse betalar ingen hembesöksavgift för utprovning av nytt hjälpmedel (gäller vid första besöket). Vid hembesök under samma kalenderdygn tas besöksavgift ut högst en gång. 

Avgifter för hjälpmedel tas enligt tidigare beslut. Observera att kostnaden för hjälpmedel inte beräknas in i maxtaxan (undantag är förbrukningsartiklar vid urininkontinens).

Vem jobbar inom hemsjukvård och rehabilitering?

Hälso – och sjukvårdsuppgifter utförs av sjuksköterskor, distriktssjuksköterskor, undersköterskor och rehabilitering av arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Vem du träffar beror på vilka behov och insatser du har.

Hembesök för dig som inte är Hemsjukvårdspatient

Kommunen ansvarar också för hembesök vid tillfällig sjukdom. Ett sådant hembesök kan rekommenderas av sjukvårdsrådgivningen som du når på telefonnummer 1177. Där får du också information om hur du får kontakt med kommunens personal.

Dessa hembesök är avgiftsbelagda.

Behöver du läkare?

Om du är inskriven i hemsjukvården och är i behov av en läkare kontaktar du Hälsocentralen. Distriktsköterskan når du via kommunens växel 0922-260 00. Du kan även ringa sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177.

Vid nödsituation ringer du 112.