Gläntans gruppboende

Gläntans gruppboende är för dig som behöver stöd och service dygnet runt. Den egna lägenheten ligger i direkt anslutning till gemensamma lokaler där det finns möjlighet att umgås med andra, träna sociala färdigheter och äta gemensamt.

Syftet med gruppboende är att vuxna personer med funktionsnedsättning skall ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget hem.

Så ser gruppboendet ut

Gruppboendet består av ett antal fullvärdiga lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen för samvaro och aktiviteter. Kök, allrum, bastu och personalutrymmen finns i direkt i anslutning till lägenheterna, vilket gör att service, stöd och omvårdnad lätt kan ges.

Stöd anpassat till individen

På gruppboendet får du stöd och service för den dagliga livsföringen. Stödet utformas individuellt i samarbete med dig och din eventuella företrädare. Arbetet sker utifrån din genomförandeplan som är utarbetad efter dina speciella behov. I boendet skall du känna dig trygg och uppleva tillit till den personal som arbetar där för din skull. Alla som bor i gruppbostaden har två kontaktpersoner som är dig extra behjälplig i din vardag.

Det finns personal på gruppboendet varje dag mellan kl. 07:00 - 20:00. På natten genomför Nattpatrullen två besök per natt. De svarar också på trygghetslarm.

Aktiviteter

Du erbjuds stöd och hjälp i att utföra individuella aktiviteter på gruppboendet, men det finns även möjlighet till gemensamma aktiviteter och social samvaro.