Personligt ombud

Personligt ombud är till för dig som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning och är över 18 år.

Ombuden finns med dig i kontakten med myndigheter, sjukvård eller andra liknande sammanhang. Du kan få hjälp med samordning av vård, stöd och service.

Ett personligt ombud kan:

  • Delta i möten med dig.
  • Ringa samtal tillsammans med dig.
  • Tipsa dig som vill jobba självständigt om vart du kan vända dig med din fråga.
  • Delta med dig på olika nätverksträffar, så att du kan utöka ditt kontaktnät.

Hur får jag stöd från personligt ombud?

Kontakta Haparanda stads personliga ombud:
Siiri Ylijääskö 0922-265 89
E-post: siiri.ylijaasko@haparanda.se

Bra att veta

  • Kontakten kan se ut på flera sätt. Det kan vara att ni pratar i telefon tillsammans eller att ni har möten ihop med olika myndigheter.
  • Ombuden stödjer dig i dina uppdrag under en begränsad tid. De ersätter däremot inte dina eventuella andra stödkontakter.
  • Ombuden har tystnadsplikt och skriver ingen journal.
  • Det kostar inget att ha kontakt med personligt ombud.
  • Personligt ombud är ingen laglig rättighet, utan en möjlighet.