Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism innebär att man tar till våld för att stödja och främja sin ideologi. Detta drabbar människor genom otrygghet, skador på människor och deras liv.

Det finns flera anledningar till varför arbetet mot våldsbejakande extremism är viktigt. En av dem är att det bryter mot lagen. En andra anledning som är minst lika viktig är att den våldsbejakande extremismen hotar de demokratiska värdena som det svenska samhället är uppbyggt på; de om allas lika värde, yttrandefrihet, religionsfrihet och åsiktsfrihet. Dessa saker sätts under press då man genom våld försöker övertyga andra om sin ideologi.

Nationell orostelefon

Det finns en nationell orostelefon där du kan få råd och stöd. Orostelefonen drivs av Rädda barnen och vänder sig till barn, unga och vuxna som känner en oro kring att någon i deras närhet håller på att radikaliseras. Den som ringer till orostelefonen är anonym och ska få vägledning när de upplever att en anhörig eller vän dragits in eller är på väg in i en våldsbejakande extremistisk rörelse.

Nationell orostelefon: 020-100 200

Telefonen är öppen vardagar mellan klockan 09.00-12:00 och 13:00-16.00 och bemannas av samtalsstödjare. Resterande tid finns en telefonsvarare kopplad till numret. De som svarar i telefonen talar svenska, men kan också erbjuda samtal på engelska, danska, arabiska, azerbajdzjanska, dari, pashto, persiska, somaliska, turkiska och tigrinja. Samtalen syns inte på telefonräkningen.

I ett akut läge kan du också kontakta Säkerhetspolisen på: 010-568 70 00.

Vad är våldsbejakande extremism?

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Nationell strategi mot våldsbejakande extremism

Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism har på uppdrag av regeringen tagit fram en nationell strategi mot våldsbejakande extremism. Strategin har tre dimensioner – främjande, förebyggande och förhindrande.

Den främjande dimensionen innebär ett inkluderande demokratistärkande arbete för att skapa ett motståndskraftigt samhälle. Den förebyggande dimensionen riktas mot grupper och individer som är mottagliga för rekrytering till våldsbejakande extremism. Den förhindrande dimensionen är inriktad på åtgärder gentemot individer som befinner sig i våldsbejakande extremistmiljöer samt anhöriga till dessa.

Ladda ner: Nationell strategi mot våldsbejakande extremismlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster