Våld i nära relation

Det finns stöd och hjälp som är riktade till dig som utsätts för våld eller för dig som utövar våld i en nära relation.

Allt för många utsätts för våld i en nära relation. Våldet kan ta sig många uttryck, det kan till exempel vara fysiskt våld (exempelvis knuffar och slag), det kan vara psykiskt (exempelvis verbala kränkningar), det kan vara sexuellt (exempelvis trakasserier och oönskade samlag) med mera.

Det finns stöd och hjälp till både dig som utsätts för våld och dig som utövar våld. Vi erbjuder bland annat enskilda samtal samt information och rådgivning.

Akuta situationer

Vid akuta eller brådskande situationer kontakta polisen på telefon 112. För andra tjänster eller information hos polisen ring 114 14.