Testsida

Oppimisympäristön kouluissamme on oltava sellainen, että kaikki, lapset, koululaiset, opiskelijat ja henkilökunta tuntevat kasvamisen iloa ja kokevat sen tyytyväisyyden, jonka saa kun edistyy ja onnistuu.


Lapset, nuoret ja aikuiset kohtaavat kansainvälisiä yhteyksiä ja vaihtelevan kulttuuritarjonnan ja saavat virikkeitä omalle luoville ja fyysisille harrastuksille. Myönteinen elämäntyyli ja mielekäs vapaa-aika on se punainen lanka, joka yhdistää Haaparantaa ja koko aluetta.

Brödtext