/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Öppna jämförelser för grundskolan 2019

Foto: Pexels.com

Årets Öppna jämförelser från Sveriges kommuner och regioner (SKR) visar att Haparandas skolor placerar sig under snittet i landet.

Huvudindikatorer för elever i årskurs 9:

  • 72,6 procent av flickorna i årskurs 9 uppnår kunskapskraven, medan 52,5 procent av pojkarna gör det. I Haparanda är snittet för alla elever (pojkar och flickor) i årskurs 9 i 62,6 procent. Snittet för riket är 75,5 procent.
  • Meritvärdet för kommunens årskurs 9 (17 ämnen) minskar något jämfört med föregående år. 2019 är är det genomsnittliga meritvärdet i Haparanda 200,5. Det ska jämföras med genomsnittet i riket som ligger på 229,8. Även när det gäller meritvärde är skillnader mellan pojkar och flickor stora.

Statistik och fördjupning

Kommunrapporten Länk till annan webbplats.

Öppna Jämförelser grundskola hos SKR Länk till annan webbplats.

Länk till Skolverkets siffror, meritvärden senaste åren Länk till annan webbplats.

Bakgrund

Den 29 november presenterade Sveriges kommuner och Regioner (SKR) sin statistik Öppna jämförelser för grundskolan 2019. Resultaten från SKR visas i form av nyckeltal och gäller för elever som är folkbokförda i kommunen, oavsett var de går i skola.

Senast uppdaterad: