/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Nytt stöd till evenemang ska gynna besöksnäringen

Foto: Pexels.com

Haparanda stad har inrättat ett nytt anslag på 1 000 000 kr till stöd för evenemang som stärker bilden av kommunen som besöksort och som en plats för boende, studier och arbete.

Haparanda stad vill skapa förutsättningar för att befintliga evenemang ska kunna utvecklas och för att nya evenemang ska etableras. Det kan vara evenemang som vänder sig såväl till invånare som till besökande.

- Evenemang betyder mycket. Med bra evenemang ökar attraktionskraften för en plats samtidigt som det skapar en stolthet och för samman människor, säger Haparanda stads kommunalråd Sven Tornberg.

- Fler och bättre evenemang kommer även att ge positiva effekter på besöksnäringen, fortsätter han.

Positiv marknadsföring

Ett av kraven för att få pengar är att evenemanget genomförs på ett miljömässigt godtagbart sätt. Andra kriterier är att evenemanget ska hålla genomgående god kvalitet och på ett positivt sätt marknadsför Haparanda.

- Vi ska ha evenemang som är breda och folkliga, men även evenemang som är nischade, avslutar Tornberg.

Hur du söker

Anslaget kan sökas löpande av organisationer, föreningar eller privatpersoner som vill arrangera evenemang i Haparanda.

Läs mer: https://www.haparanda.se/fritid-och-kultur/foreningsbidrag.html Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: