/index.html

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Totalförsvarsövning 2020

Foto: Martin Eneborg / Försvarsmakten

Från den 4 november 2019 och under hela 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020.

TFÖ 2020 är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp.

Öva för att stärka motståndskraften

Samtliga kommuner i landet deltar i övningen tillsammans med Länsstyrelser, Regioner och flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer. Övningen består av fyra aktiviteter som ska utveckla central, regional, operativ och nationell samverkan.

- Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och eventuellt krig, säger Haparanda stads säkerhetssamordnare Per Johansson.

- Främst handlar det om att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg samt bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld, fortsätter han.

Haparanda stad och TFÖ 2020

Totalförsvarövning 2020 har redan startat för Haparanda stad. Deltagandet är ett sätt för kommunen att uppfylla kraven i kommunöverenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

- Övningen är en möjlighet för oss att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen för att sedan utveckla förmågan ytterligare, avslutar Johansson.

Information om övningen

Senast uppdaterad: