/

Du är här:

Val av språk

Inför årskurs 6 får eleven välja ett modernt språk. Eleven kan välja mellan att studera franska, ryska, tyska, spanska, finska och engelska/svenska.

Språkvalet görs i början av vårterminen i årskurs fem. I år ska du lämna blanketten för språkval till din mentor senast den 17 mars. Skolan kommer att informera elever och vårdnadshavare mer ingående när datumet närmar sig. 

Språkvalet påverkar meritpoängen

Eleven väljer språk, men tänk på att valet kan påverka framtida studier. Ett betyg i moderna språk ger så kallade meritpoäng, vilket innebär att det läggs till i elevernas meritvärde som då blir högre och ökar chanserna att komma in på en gymnasieutbildning. Betygsvärdet får alltså läggas till utöver de övriga sexton ämnesbetygen. Meritpoäng från gymnasieskolan är viktiga om du vill studera vidare på universitet eller högskola, särskilt om du vill gå en utbildning som många söker till.

Tänk på att engelska/svenska inte räknas som ett modernt språk och därför inte är betygsgivande. Det är ett ämne som i första hand erbjuds till elev som behöver förstärkning i dessa ämnen.

Du kan välja följande språk

Inom den kommunala grundskolan kan man välja mellan följande språk (ger meritpoäng):

  • Franska
  • Spanska
  • Ryska
  • Tyska
  • Finska

Man kan också välja mellan följande språk (ger inga meritpoäng):

  • Svenska eller svenska som andraspråk - detta alternativ kan väljas för att stärka möjligheten till ett godkänt betyg i huvudämnet.
  • Engelska - detta alternativ kan väljas för att stärka möjligheten till ett godkänt betyg i huvudämnet.
  • Modersmål - elever som har ett annat modersmål än svenska kan välja det istället för ett modernt språk. Alla elever ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet. Kravet om grundläggande kunskaper gäller dock inte för nationella minoritetsspråk finska, meänkieli, romani chib, jiddisch och samiska. (Observera att språkvalet inte ersätter frivillig modersmålsundervisning).
  • Teckenspråk - för hörande som har teckenspråkiga i sin närhet.

Grundläggande förutsättningar

För att undervisning ska påbörjas krävs att minst fem elever har valt språket. Kravet gäller dock inte om man väljer modersmål i nationella minoritetsspråk. Det är alltid en förutsättning att lämplig lärare finns att tillgå.

Byte av språk sker i samråd med elev, vårdnadshavare, lärare och studie- och yrkesvägledare, men beslutet tas av rektor. Byte beviljas i regel endast vid terminsstarter.

Har du ytterligare funderingar så vänder du dig till klassläraren, skolans studie- och yrkesvalslärare eller rektor.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: