/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Åtgärdspaket för lokala företag och föreningar

Sven Tornberg, kommunalråd. Foto: Haparanda stad

Coronapandemin har slagit hårt ekonomiskt mot både företag och föreningar. Nu planerar Haparanda stad en serie åtgärder för att mildra dessa negativa effekter.

Igår kväll beslutade krisledningsnämnden i Haparanda att genomföra en rad åtgärder som syftar till att underlätta för det lokala näringslivet och föreningslivet i den uppkomna krisen.

– Vi vet att det är en svår situation för våra lokala företag och föreningar. Det här är något som vi måste klara av tillsammans. Vi som kommun ska göra allt vi kan för att stötta det lokala näringslivet och föreningslivet, säger Tornberg.

Ett stöd i ett utmanande läge

Åtgärdspaketet innehåller en rad åtgärder, varav en del redan är genomförda eller påbörjade.

- Företagssupport Tornedalen har varit igång sedan i början av april. Vi var också snabba med att informera och lotsa hur våra lokala företag kan nyttja de stöd som tillskapats på nationell och regional nivå, säger Tornberg.

De nya åtgärderna handlar bland annat om avgiftsbefrielse för livsmedelstillsyn för restauranger, avgiftsbefrielse för bygglov för privatpersoner under förutsättning att arbetet påbörjas under innevarande år och ungdoms- och feriejobb riktade mot näringslivet. Andra åtgärder handlar om att stärka lokal handel genom att ge kommunal personal ett presentkort samt genomföra marknadsföringsinsatser för att stärka handel och besöksnäring.

- Jag vill att våra lokala företag och föreningar ska känna att vi stödjer dem på alla sätt vi kan, att de är viktiga för oss Haparandabor. Min förhoppning är att vårt paket kan vara ett stöd i det här utmanande läget, avslutar Tornberg.

Näringslivet

Redan vidtagna åtgärder

 • Enkät till företagare (konsekvensanalys)
 • Näringslivsstrateg och företagslots kontaktar företagare
 • Företagsjour Tornedalen
 • Förstärkt lotsfunktion
 • Förlängning av betalningsvillkor till 90 dagar
 • Kortare betalningstider för kundfakturor (genomförs löpande vid behov)
 • Förskottsbetalning extern hyra
 • Direktupphandling används för att främja det lokala näringslivet (så långt som möjligt)
 • Bibehålla planerad investeringstakt
 • Kommunicera externt ett budskap att stötta handeln lokalt
 • Anställning av vikarier från näringslivet (vid behov)
 • Nätverksträffar med handel och besöksnäring
 • Löpande delgett praktisk information till företagare (stödpaket, skatteregler, handlingsplaner, arbetsgivarintygmallar, med mera)
 • Omboka istället för att avboka, företagsanknutna aktiviteter

Ytterligare åtgärder

 • Avgiftsbefrielse för livsmedelstillsyn (gäller endast restauranger)
 • Bygglovsavgift för privatpersoner ej tas ut för beviljade bygglov där arbetet inleds under innevarande år
 • Avgiftsbefrielse för arrendeavgifter för restauranger
 • Avgiftsbefrielse för tillfälliga serveringstillstånd
 • Marknadsföringsinsatser för att stärka handel och besöksnäring
 • Utökning av ferieplatser, samt en omfördelning av 50 ferieplatser till näringslivet
 • Ungdomsjobb för unga i åldern 18–21 år, riktat mot näringslivet
 • Avgiftsbefrielse för torghandel (anmälan sker till kommunen)
 • Utbildning i webbhandel/marknadsföring i sociala medier, för näringslivet
 • Inställda evenemang (beviljade evenemang/avser ersättning för styrkta kostnader)
 • Presentkort till kommunanställda på 300 kronor/person för att handla i Haparandas butiker.

Föreningslivet

 • Avgiftsbefrielse för kansli- och hallhyror
 • Tidigareläggande av utbetalning av aktivitetsbidrag
 • Frysta LOK-stöds aktivitetsbidrag på 2019 års nivå
 • Ingen återbetalning av utbetalda drifts- och anläggningsbidrag

Senast uppdaterad: