/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Vårfloden: Snösmältningen har kommit igång på allvar

Foto: Haparanda stad

Den senaste tidens vårvärme har gjort att snösmältningen har kommit igång på allvar. Det har i sin tur medför att vårfloden nu är igång i Torne älv.

I norra Norrland finns det mer snö kvar än normalt för årstiden, på en del håll mer än tre gånger så mycket som normalt vid den här tiden på säsongen. Den senaste tidens vårvärme har dock gjort att snösmältningen har kommit igång på allvar. Det gör att flödena successivt ökar i våra vattendrag.

- Hittills har vårfloden varit lugn, men längre fram finns risk för en kraftig vårflod eftersom det fortfarande finns mycket snö kvar på många håll. Exakt hur höga flöden det kommer att bli är dock svårt att säga just nu. Det styrs helt och hållet av väderutvecklingen, säger Göran Wigren, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

- Vi förbereder oss och följer utvecklingen noga, fortsätter han.

Enligt SMHI:s prognos kommer vårfloden att starta på allvar under nästa vecka. En stor vårflod medför risk för översvämningar på utsatta ställen.

- Om man bor i ett låglänt område längs älven är det bra att förbereda sig då vattnet kan komma att stiga till onormalt höga nivåer. Alla fastighetsägare har eget ansvar att skydda sin egendom, avslutar Wigren.

En stor vårflod med mycket höga flöden orsakas ofta av tre samverkande faktorer:

  • Mycket snö. Att se till snöns vatteninnehåll är viktigare än snötäckets tjocklek.
  • Snabb avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en snabb avsmältning. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Avsmältningen påskyndas också när det blåser då vinden bidrar till ett effektivare energiutbyte mellan luft och snö.
  • Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

Källa: SMHI

Klass 1

Höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vartannat och vart tionde år. Kan medföra mindre översvämningsproblem. Om prognosen ändras till ännu kraftigare flöden uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Klass 2

Mycket höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vart tionde år och vart femtionde år. Översvämningsproblem på utsatta ställen. Om prognosen ändras till ännu kraftigare flöden uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Klass 3

Extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem. Klass 3 är den allvarligaste varningsklassen för höga flöden.

Källa: SMHI

Kommunens och fastighetsägares ansvar

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att skydda din egen fastighet mot översvämningar och pumpa ut eventuellt vatten som kommit in.

Kommunen kommer i första hand att skydda samhällsviktiga funktioner som till exempel pumpstationer för vatten och avlopp, vägar och elcentraler samt äldreboenden.

Läs mer på dinsakerhet.se om hur du kan skydda dig och din fastighet vid översvämning Länk till annan webbplats..

Följ utvecklingen

Vid en översvämning kan viktiga samhällsresurser bli särskilt belastade, därför är det viktigt att följa vårflodsutvecklingen. Läs mer om varningsläget på SMHI.se Länk till annan webbplats. och finska Ympäristö Länk till annan webbplats..

Haparanda stad håller dig uppdaterad om läget här på haparanda.se och på vår Facebooksida Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: