/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Visir hjälper äldreomsorgen att försvara positiv trend

Visir ska skydda vårdtagarna mot smitta. Foto: Haparanda stad

Åtgärden är en extra insats för skydda omsorgstagare från covid-19. Det finns ingen smitta inom socialförvaltningens verksamheter i Haparanda.

Haparanda stad har nyligen infört nya åtgärder för att skydda vårdtagare från smitta från eventuella symtomfria smittbärare. Alla som jobbar inom vård och omsorg av äldre, eller efter bedömning i andra verksamheter, ska ha på sig ett skyddsvisir för ansiktet när de arbetar nära vårdtagaren.

- Personalen stannar hemma vid minsta symptom. I övrigt är basala hygienrutiner fortfarande den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning, men nu använder personalen även skyddsvisir vid alla kundnära situationer, säger Haparanda stads MAS, Sanna Kallijärvi.

- Det handlar främst om att skydda våra gamla och sköra från smitta, säger hon.

- Jag vill passa på att påminna alla medborgarna om att följa rekommendationer från våra myndigheter. Det är viktigt att alla hjälper till för att minska smittspridningen i samhället, avslutar Kallijärvi.

Senast uppdaterad: