/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Instruktioner för gränsövergång

Foto: Jesse Juopperi

Regler för trafik mellan de lokala gränssamhällena vid gränsen mellan Finland och Sverige.

Text från Raja.fi

Trafik mellan de lokala gränssamhällena i Finland och Sverige samt Finland och Norge tillåts med specialarrangemang vid landgränsen. Med gränssamhällen avses personer som bor i gränsområden och som uträttar ärenden i båda länderna. Sådana gränssamhällen är till exempel Haparanda–Torneå, Övertorneå–Övertorneå, Pello–Pello, Pajala/Kolari–Kolari, Muodoslompolo–Muonio, Karesuando–Karesuvanto, Skibotn–Kilpisjärvi, Kautokeino–Kivilompolo, Karasjok–Karigasniemi, Tana–Utsjoki/Nuorgam och Neiden–Näätämö. Alla som överskrider gränsen måste kunna påvisa var de bor med ett ändamålsenligt dokument.

Det lokala gränssamhället definieras som naturliga serviceområden på olika sidor av gränsen där trafik rör sig över riksgränsen varje dag eller varje vecka. Det naturliga serviceområdet kan inte definieras exakt i alla situationer. I regel utgörs denna trafik av normala ärenden till affärer, olika tjänsteleverantörer och i syften förknippade med hobbyer. Lättnaden som gäller de lokala gränssamhällena omfattar inte semesterfirande i det andra landet. Mer omfattande resor i det andra landet är inte heller tillåtna under förevändning av denna lättnad. De lokala gränssamhällena har i regel bildats kring tjänster som koncentrerats till ett visst område och dessa tjänster används flexibelt över riksgränsen.

Av personer som passerar gränsen krävs normala resedokument och de måste kunna styrka sin identitet. I trafiken mellan de nordiska länderna räcker det för en nordisk medborgare att på något sätt kunna styrka sin identitet. Resenärerna ska i princip med hjälp av en handling kunna visa att de hör till det lokala gränssamhället på basis av sin boningsort. Vid behov kan gränsbevakarna ställa preciserande frågor till resenären för att försäkra sig om detta.

Läs mer

https://www.raja.fi/aktuellt/instruktioner_gransovergang Länk till annan webbplats.

https://www.raja.fi/aktuellt/instruktioner_gransovergang/aktuellt/instruktioner_gransovergang/definitions Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: