/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Ingen smitta eller misstänkt smitta inom äldreomsorgen

Suvi Järvinen-Valo, socialchef. Foto: Haparanda stad

Ingen smitta på äldreboenden eller inom omsorgen. Hittills har Haparanda stad klarat att hålla undan smittspridningen från de äldre.

Haparanda är en av de kommuner i Sverige som lyckats undvika att få in smittan bland brukare på äldreboenden och inom omsorgen. Intensivt jobb med att hindra smittspridning, goda rutiner och besöksförbud pekar Suvi Järvinen-Valo, Haparanda stads socialchef, ut som tre stora faktorer.

- Vi har hela tiden haft nära kontakt med såväl smittskydd som vårdhygien på Region Norrbotten, för att hela tiden arbeta utifrån de senaste direktiven. Här har vår personal verkligen gjort ett kanonjobb, säger hon.

- Kommunen har också sett över tillgången på skyddsutrustningen inom verksamheterna under sommaren och säkerställt att det finns ett lager inför hösten, fortsätter Järvinen-Valo.

Fortsätta hålla kontakten

Det har varit en prövande tid och trots att fortsatt besöksförbud är påfrestande för många äldre och anhöriga är det viktigt att fortfarande minimera antal personer som de boende träffar.

- Pandemin pågår fortfarande, det är inte över. Våra brukares hälsa och trygghet är alltid högst prioriterad och vi behöver även i fortsättningen skydda de äldre från smitta, då de har större risk av att drabbas av allvarliga konsekvenser vid smitta, säger Järvinen-Valo.

- Vi påminner om att hålla i, hålla ut och hålla avstånd, men fortsätta hålla kontakten med nära och kära, avslutar hon.

Senast uppdaterad: