/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Gränsen öppnas från och med den 19 september

Det finska gränsbevakningsväsendet har tagit fram anvisningar och information gällande inresetrafiken till Finland från och med den 19 september.

Text från Intermin.fi och Raja.fi

Inresebegränsningarna avvecklas mellan Finland och Island, Norge, Polen, Sverige, Tyskland, Liechtenstein och Cypern samt för invånare i Australien, Kanada och Japan som reser från sitt hemland till Finland.

Inresa till Finland har redan tidigare varit möjlig för invånarna i de lokala gränssamfunden vid landgränsen, men nu avvecklas alltså begränsningarna fullt ut. På Raja.fi står det att läsa att "... trafiken mellan Finland och Estland, Island, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Norge, Slovakien och Sverige samt fritidsbåtstrafiken mellan Schengenländer omfattas inte av kontroll vid de inre gränserna Länk till annan webbplats.".

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ansvarar och ger hälsosäkerhetsinstruktioner för resenärer som anländer till Finland. De ger rekommendationer om hygien och säkerhetsavstånd samt rekommendationer om karantän på eget initiativ. Läs mer på THL:s hemsida om Anvisningar för resenärer och arbetstagare som anländer till Finland Länk till annan webbplats..

Gränsvärdet för incidens har ändrats

Från och med den 19 september avskaffar Finland inreserestriktionerna i trafiken mellan Finland och sådana EU- och Schengenländer där incidensen av nya sjukdomsfall har varit högst 25 nya sjukdomsfall per 100 000 personer under de senaste 14 dygnen. Sverige är alltså ett av de länderna. Observera att landförteckningen kan förändras i och med den granskning som görs varje vecka.

De landsspecifika inresebegränsningar gäller fram till den 18 oktober 2020. På inrikesministeriets hemsida står det att ".... avsikten är att fortsätta gränskontrollen vid de inre gränserna tills ett nytt koncept som är baserat på testning införs den 23 november Länk till annan webbplats.". Tanken är att alla kontroller därefter ska ersättas med hälsosäkerhetsåtgärder.

Läs mer

Begränsningarna i Finlands gränstrafik på Gränsbevakningsväsendets webbplats raja.fi. Medborgarnas frågor om gränstrafiken Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: