/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Årets stipendiater prisades

Bild på sex personer, varav fem står med diplom och blommor.

Tomas Martín, Ange Barmosse, Lovisa Nilsson, Emil Ylikangas, Frans Haaras pappa Andreas och barn- och ungdomsnämndens ordförande Niklas Olsson (M). Sami Bergman och Linda Pihlajamaa kunde inte närvara på ceremonin. Foto: Haparanda stad

Under högtidliga former delades Haparanda stads stipendier ut i dag, onsdag.

Sju stipendier delades ut till personer som utmärkt sig inom idrott- och kulturlivet i Haparanda i år.

– Jag är oerhört stolt över våra stipendiater. Att uppmärksamma deras prestationer och framgångar är en höjdpunkt för mig som ordförande i barn- och ungdomsnämnden, säger Niklas Olsson (M).

2020 års stipendiater

  • Tomas Martín, kulturstipendie
  • Sami Bergman, kulturstipendie
  • Linda Pihlajamaa, ledarstipendie
  • Ange Barmosse, ledarstipendie
  • Lovisa Nilsson, ledarstipendie
  • Frans Haara, meritstipendie
  • Emil Ylikangas, ungdomskulturstipendie

Haparanda stad delar varje år ut stipendier för prestationer inom kultur och idrott. Stipendiebeloppet uppgår till 5 000 kronor per stipendium.

Följande stipendier förekommer:

Meritstipendier

Idrott
Stipendiet ska vara ett stöd för en enskild aktiv idrottsutövares satsning mot nya idrottsliga framgångar. Stipendiet är personligt och kan användas till träningsläger, tränarhjälp eller omkostnader vid tränings- eller tävlingsperioder.

Kultur
Haparanda stads stipendium till kulturarbetare stödjer och uppmuntrar förtjänstfull verksamhet inom till exempel litteratur, musik, bildkonst, konsthantverk, film, foto, teater, dans eller folkbildning.

Barn- och ungdomsverksamhet
Haparanda stads stipendium till barn- och ungdomsverksamhet stödjer och uppmuntrar det ideella arbete som utförs.

Utbildnings-, projekt-, och arbetsstipendier

Utbildnings-, projekt och arbetsstipendier ska ge möjlighet att under viss tid ägna sig åt kulturarbete utan avbrott eller för att ta tillvara idéer och uppslag samt stimulera till experiment inom det kulturella området.

Senast uppdaterad: