/

Du är här:

Kommun och politik

Kommunledning

För dig som vill veta mer om hur kommunen styrs.

 • Kommunfullmäktige
 • Kommunstyrelsen

Nämnder

För dig som vill veta mer om nämnderna och deras förvaltningar.

 • Barn- och ungdomsnämnden
 • Samhällsbyggnadsnämnden
 • Socialnämnden
 • Valnämnden

Kommunfakta

För dig som vill veta mer om Haparanda stad.

 • Kommunens förvaltningar
 • Öppna data
 • Jämförelse med andra kommuner
 • Personuppgifter (GDPR)
 • Nationella minoriteter
 • Författningssamling
 • Stiftelser
 • Haparandas historia
 • Tågtrafikens utveckling

Demokrati och insyn

För dig som vill påverka eller få insyn i organisationen.

 • Hitta politiker
 • Möten och protokoll
 • Mål, budget och uppföljning
 • Diarium och arkiv
 • Kommunrevisionen
 • Anslagstavla
 • Synpunkter och klagomål
 • Visselblåsarfunktion
 • Fler kontaktvägar
 • Folkomröstning
 • EU-val 2024
 • För dig som är förtroendevald

Ceremonier och högtider

För dig som ska anordna en ceremoni eller högtid.

 • Gifta sig
 • Begravning

Säkerhet och trygghet

För dig som vill veta mer om hur vi arbetar med säkerhet och trygghet.

 • Räddningstjänst
 • Kommunens säkerhetsarbete
 • Krisberedskap
 • Skyddsrum
 • Informationspåverkan

Bolag

För dig som vill veta mer om kommunens bolag.

 • Kommunala bolag

Råd

För dig som vill veta mer om kommunens rådgivande grupper.

 • Kommunala råd