/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Kommundirektören entledigas

Fasad av äldre byggnad. Bli himmel i bakgrunden.

Foto: Haparanda stad

Kommunstyrelsen beslutade måndagen den 2 november att entlediga kommundirektör Lena Ekh.

Vid dagens extrainsatta kommunstyrelse beslutade en majoritet bestående av ledamöter från Sjukvårdspartiet och Socialdemokraterna samt en ledamot från Centerpartiet att entlediga kommundirektör Lena Ekh från sitt uppdrag med omedelbar verkan. Som orsak uppgav de att de inte längre har förtroende för henne.

Två ledamöter från Centerpartiet och ledamöterna från Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Haparanda stads ekonomichef Hans Kenttä kommer under en övergångsperiod att fungera som tillförordnad kommundirektör.

Omröstningsresultat

Följande ledamöter röstade för:

Anders Rönnqvist (SJVP)
Catarina Lindmark (SJVP)
Eija Stenberg (C)
Nina Waara (S)
Bengt Westman (S)
Eivor Olofsson (S)
Marléne Haara (S)

Följande ledamöter reserverade sig:

Sven Tornberg (C)
Bertil Segerlund (C)
Niklas Olsson (M)
Lars-Erik Wikberg (KD)

Senast uppdaterad: