/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Förbereder för flytt till Framtiden

Leende barn i overall och mössa framför en lekplats vid en förskola.

Teide tycker att det ska bli spännande att flytta till en ny förskola. Foto: Haparanda stad

Haparanda stad har genomfört stora delar av den nya skolstrukturen. Nu är det dags för nästa steg. Grankullenskolan blir en renodlad förskola.

I höst har flera skolenheter startat i nya lokaler. Nu ligger fokus på sammanslagningen av Närsta och Grankullens förskolor.

- Närsta förskola slås ihop med verksamheten i Grankullen. Syftet är att göra det bättre för våra barn genom att samla verksamheterna, säger Jaana Fjordell, biträdande rektor.

Projektet innebär en omvandling av Grankullenskolan - från skollokaler till förskolelokaler. Även utomhusmiljöerna åtgärdas och rustas upp med både nytt och återanvänt.

- Det handlar bland annat om lekstugor, lekställningar och gungor, säger Fjordell.

Pedagogerna förbereder barnen inför flytten och delaktighet är ett nyckelord. Barnen får till exempel önska sig vilka saker de skulle vilja ta med sig från Närsta till Grankullen. Målet är att flytten ska kännas så trygg som möjligt.

- Den nya förskolan kommer att få namnet Framtiden. Avdelningarna kommer att heta Utforskaren, Vänskapen, Tryggheten, Fantasin, Kunskapen och Lyckan. Lokalerna beräknas vara färdiga i slutet av december, men barnen flyttar in den 11 januari nästa år, säger Fjordell.

- Det är spännande tider, avslutar hon.

Under juluppehållet

Från och med den 21 december till och med den 10 januari (2021) kommer barnen på Närsta och Grankullen att flytta till Elevens förskola och Marielunds förskola. Detta för att kunna genomföra den sista fasen av ombyggnationen.

  • Grankullens och Närstas barn kommer att ha sin verksamhet på avdelningar Lingonet och Smultronet.
  • Elevens barn kommer att ha sin verksamhet på Hallonet, Åkerbäret och Blåbäret.

Tidplan för flytten

December, 2020

21 - 23 december: pedagoger packar inventarier

28 – 30 december: flytt av möbler och material

Januari, 2021

11 januari: Den nya förskolan Framtiden på Grankullen startar.

Läs mer om den nya skolstrukturen

Senast uppdaterad: