/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Gymnasieskolan övergår till distansundervisning

Fasad av skolbyggnad. Huvudingången visas.

Foto: Haparanda stad

Från och med måndagen den 7 december övergår huvuddelen av gymnasieskolan till fjärr- eller distansundervisning.

------------------------------------------

Suomalainen teksti alapuolella

------------------------------------------

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att landets gymnasieskolor övergår till distansundervisning från måndagen den 7 december som ett komplement till övriga smittskyddsåtgärder. Rekommendationen gäller till och med den 6 januari 2021.

Undantagen för Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller för:

 • Introduktionsprogrammen inklusive språkintroduktion.
 • Praktiska moment som inte kan skjutas upp.
 • Nationella prov.
 • Andra examinationer som inte går att genomföra på distans.
 • Elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Tornedalsskolan planerar utifrån de nya rekommendationerna:

 • Skolan informerar elever och vårdnadshavare om vad som gäller för respektive kurs och elevgrupp senast under fredagen den 4 december.
 • Distansundervisning ska bedrivas enligt schema och inga lektioner ersätts av läxa eller hemuppgift.
 • Elever som annars skulle studera på distans men upplever behov av närundervisning eller studier i Tornedalsskolans lokaler uppmanas att kontakta skolan.

---------------------------------

Kansanterveyslaitos suosittelee, että lukiot siirtyvät etäopetukseen maanantaina 7. joulukuuta lisänä muihin tartuntasuojatoimenpiteisiin. Suositus on voimassa tammikuun 6. päivään saakka.

Poikkeuksia Kansanterveyslaitoksen etäopetussuositukseen ovat:

 • introduktionsprogram ja språkintroduktionsprogram
 • käytännön opetus, jota ei voi siirtää toiseen ajankohtaan
 • valtakunnalliset kokeet
 • muut koetilanteet ja näytöt, joita ei voi suorittaa etäyhteydellä
 • oppilaat, joiden asema muista syistä on etäopetuksessa haavoittuva

Tornionlaakson lukio on aloittanut opetuksen järjestelyiden suunnittelun annettujen suositusten mukaisesti:

 • Koulu tiedottaa oppilaille ja vanhemmille viimeistään perjantaina 4. joulukuuta, miten opetus järjestetään eri kursseilla ja opetusryhmissä.
 • Etäopetus järjestetään lukujärjestyksen mukaisesti eikä oppitunteja korvata läksyillä tai kotitehtävillä.
 • Oppilaat, jotka suunnitelman mukaan jatkaisivat etäopetuksessa, mutta haluavat lähiopetusta tai opiskelua koulun tiloissa, voivat olla yhteydessä kouluun.

Senast uppdaterad: