/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Haparanda fattar beslut om 5,8 miljoner kronor i coronaåtgärder

Bild på medelålders man framför byggnad.

Arkivbild på Haparanda stads kommunalråd Sven Tornberg. Foto: Haparanda stad

Krisledningsnämnden i Haparanda fattade vid fredagens sammanträde beslut om att satsa 5,8 miljoner kronor i åtgärder för att stödja ekonomiskt utsatta grupper och näringslivet i Haparanda kommun.

- Vi ser att konsekvenserna av den pågående pandemin kommer att vara långvariga och vill på det sätt som vi kan stötta de utsatta grupperna så långt som det är möjligt. En del av åtgärderna infördes redan i våras och dessa får nu en förlängning, men vi har även beslutat om att införa nya åtgärder för att nå fler grupper i samhället säger Sven Tornberg, krisledningsnämndens ordförande.

En rad nya åtgärder

Nya åtgärder för att nå ekonomiskt utsatta grupper är bland annat att avräkningsbeloppet för inkomster i barnomsorgens maxtaxa höjs med 5000 kronor, från 10 000 till 15 000 kronor, från och med december månads avgift.

Det avsätts även extra pengar till sociala fonden och ett extra stöd skickas till Svenska Kyrkan för att de ska kunna stötta de grupper som kanske inte vänder sig till kommunen i första hand.

Medel avsätts även så att föreningslivet ska kunna bedriva verksamhet för barn och ungdomar upp till 18 års ålder utan att ta ut medlemsavgifter för dessa grupper. Därutöver förlängs åtgärden med hyresfritt för idrotts och kanslihyror som infördes i våras.

Socialnämnden tillförs medel för att kunna jobba extra för att människor som upplever ensamhet ska kunna få ett besök från förvaltningens personal.

Förlängda åtgärder

Åtgärderna som förlängs är främst riktade till näringslivet. Förutom en snabbare utbetalning av inkomna fakturor och längre betaltider för fakturor som skickas så förlängs även avgiftsbefrielsen för livsmedelstillsyn på restauranger, ingen avgift tas ut för bygglovsansökningar och bygganmälan från privatpersoner. Satsningen på feriejobb för ungdomar upp till 17 år och ungdomsjobb för ungdomar mellan 18-21 år riktade mot näringslivet förlängs även de.

Se alla åtgärder i krisledningsnämndens protokoll (pdf) Pdf, 2 MB.

Senast uppdaterad: