/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Åtgärder inför terminsstart 2021

Brun tegelfasad av byggnad.

Foto: Haparanda stad

Nytt år och ny termin. Haparanda stad har vidtagit ett antal åtgärder inom gymnasieskola, grundskola och förskola till följd av covid-19.

För gymnasieelver

Tornedalsskolan bedriver distansundervisning fram till den 24 januari. Mer information om schema och praktiska detaljer har skickats till elever och vårdnadshavare via Infomentor.

För elever inom grundskola

Grundskolan fortsätter med närundervisning, precis som vanligt. Detta gäller även Gränsskolan (årskurs 7-9).

Vidtagna åtgärder

  • Skolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller möblering, schemaläggning av lunchtider, handhygien, städrutiner och vädring.
  • Åtgärder har vidtagits för att minska antalet kontakter utöver de som sker i den ordinarie undervisningen.
  • Kontakter mellan vuxna har starkt begränsats genom digitala möten och planeringstid på valfri plats.
  • Ett antal av Gränsskolans klasser kommer att ha undervisning och lunch i Tornedalsskolans lokaler. Detta gäller initialt fram till och med den 24 januari, men kan komma att förlängas. Berörda elever och vårdnadshavare får närmare information via Infomentor.

Förskola/Fritidshem

Hämtning och lämning sker även i fortsättningen i kapprummet/utomhus.

Vidtagna åtgärder

  • Förskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller möblering, lunchservering, handhygien, städrutiner och vädring.
  • Åtgärder har vidtagits för att minska antalet kontakter mellan olika avdelningar.
  • Kontakter mellan vuxna har starkt begränsats genom digitala möten och planeringstid på valfri plats.

Ett gemensamt ansvar

Vi behöver ta fortsatt gemensamt ansvar för att bromsa covid-19, bland annat genom att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom som påminner om förkylning och influensa.

Följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd och var rädd om dig själv och andra. Länk till annan webbplats. Det gäller både på arbetet, i skolan och i privatlivet.

Senast uppdaterad: