/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Distansundervisningen vid Tornedalsskolan förlängs

Fasad av brun skolbyggnad med blå himmel i bakgrunden.

Foto: Haparanda stad

Idag, onsdag den 20 januari tog krisledningsnämnden beslutet att förlänga distansundervisningen vid Tornedalsskolan till och med den siste januari.

Den 3 december rekommenderade Folkhälsomyndigheten att gymnasieskolan skulle övergå till fjärr- eller distansundervisning, från den 7 december till och med den 6 januari 2021. Den 18 december beslutade sedan myndigheten att förlänga denna rekommendation till och med den 24 januari 2021.

Idag, onsdagen den 20 januari tog krisledningsnämnden i Haparanda stad beslutet att förlänga distansundervisningen vid Tornedalsskolan till och med den siste januari. Att man tar beslutet redan idag och inte väntar på besked från Folkhälsomyndigheten och Regeringen beror på den höga smittspridningen i kommunen.

Undervisningen på högstadiet

I nuläget kommer högstadiet ha undervisning på plats. Delar av Gränsskolans verksamhet kommer dock att bedrivas på Tornedalsskolan fram till den siste januari. Denna åtgärd ger färre elever på Gränsskolan och frigör utrymme - både för elever och lärare.

Krisledningsnämnden beslutade att barn- och ungdomsförvaltningen ska föra en nära dialog med Smittskydd Norrbotten om behovet av andra åtgärder för att förhindra eventuell smittspridning på högstadiet. Ytterligare åtgärder kan komma att vidtas.

Övriga åtgärder

Krisledningsnämnden beslutade att förlänga nedstängningarna av idrottsanläggningarna, ungdomens hus och biblioteket januari månad ut.

Läs mer om Haparanda stads åtgärder för att bromsa smittspridningen

Senast uppdaterad: