/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Haparanda stad fortsätter vaccinera enligt plan

Sjuksköterskorna Jaana Keskitalo och Lena Tiensuu är i full gång med att vaccinera. - Mottagandet bland de gamla har varit mycket bra, säger de. Foto: Haparanda stad

Vaccinationerna genomförs utifrån Folkhälsomyndigheten prioritetsordning och går hittills enligt plan.

------------------------------------------

Suomalainen teksti alapuolella

------------------------------------------

- Både förra veckan och den här veckan har vaccineringen flutit på bra, säger sjuksköterskan Carita Olsson

- Nu har i stort sett alla på kommunens äldreboenden fått vaccin med den första dosen. Den andra dosen kommer att ges om cirka tre veckor, fortsätter hon.

- Under den här veckan har vi även att kunna påbörja vaccination av våra medarbetare inom vården, påpekar Elisabeth Hjelm, verksamhetschef hälso- och sjukvården.

Haparanda stad vaccinerar i den takt som vaccinet levereras och följer Region Norrbottens vaccinationsplan och Folkhälsomyndighetens nationella plan när det kommer till prioriteringar för vem som ska få vaccindoserna.

- Nästa steg att vaccinera personer inom hemsjukvården. De kommer att vaccineras antingen i hemmet eller på vårdcentralen, säger Hjelm.

Flera friskförklarade

Flera boende inom Haparandas äldreomsorg har friskförklarats från covid-19 de senaste dagarna.

- Att skydda våra äldre och sköra är av högsta prioritet för oss. Vi har lärt oss att snabbt ställa om, tänka nytt och vidta åtgärder. Vi ser nu också att allt fler av de boende som genomgår sjukdomen tillfrisknar, trots hög ålder och andra bakomliggande sjukdomar, säger Hjelm.

- Det är ett kvitto på att personalen gör ett fantastiskt jobb, avslutar hon.

Vaccinationsordning

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följande grupper prioriteras i första vaccinationsfasen:

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre
 • Personer som har hemtjänst och eller hemsjukvård
 • Personal inom äldreomsorg som arbetar nära boende och omsorgstagare
 • Hushållskontakter, det vill säga vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör riskgrupp.
 • När dessa grupper är vaccinerade kommer övriga personer som är 70 år eller äldre att prioriteras. Då kommer vaccin också erbjudas övrig personal inom vården och omsorgen som arbetar nära de som har stort behov av skydd. Övriga personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka ska också få vaccin.
  Efter det ska resten av befolkningen som är 18 år eller äldre erbjudas vaccin.

Så sker vaccineringen

Läs mer om vaccinet, hur vaccinationerna går till, prioriteringsordning, vilka som rekommenderas vaccin och vilka som inte rekommenderas att vaccinera sig Region Norrbottens hemsida. Länk till annan webbplats.

- Sekä viime viikolla että tällä viikolla rokotukset ovat sujuneet hyvin, sanoo sairaanhoitaja Carita Olsson.

- Nyt lähes kaikissa kunnan hoivakodeissa on annettu rokotuksen ensimmäinen annos. Toinen annos tullaan antamaan noin kolmen viikon kuluttua, hän jatkaa.

- Tällä viikolla olemme voineet myös aloittaa hoitoalan työntekijöiden rokotukset, terveyden- ja sairaanhoidon toiminnanjohtaja Elisabeth Hjelm lisää.

Haaparannan kaupunki antaa rokotukset sitä mukaa kuin lähetyksiä saapuu. Rokotusten antamisessa noudatetaan Norrbottenin alueen rokotussuunnitelmaa ja Kansanterveysviranomaisen kansallista suunnitelmaa.

- Seuraava vaihe on rokottaa kotisairaanhoidon piirissä olevat henkilöt. He tulevat saamaan rokotteen joko kotonaan tai terveyskeskuksessa, sanoo Hjelm.

Useat todettu terveeksi

Useat Haaparannan vanhusten hoitokodin asukkaat ovat viime päivinä toipuneet covid-19-taudista, ja heidät on voitu todeta terveiksi.

- Vanhusten ja heikkokuntoisten suojeleminen on ollut meille erittäin tärkeää. Olemme oppineet nopeasti mukauttamaan ja uudistamaan toimintatapojamme. Olemme voineet myös todeta, että yhä useammat tautiin sairastuneet tulevat terveiksi korkeasta iästä ja taustalla olevista sairauksista huolimatta, Hjelm sanoo.

- Tämä kertoo siitä, että henkilökunta tekee hienoa työtä, hän lisää.

Rokotusjärjestys

Kansanterveysviranomaisen suositusten mukaan ensimmäisessä vaiheessa rokotukset tullaan priorisoimaan seuraavasti:

 • Henkilöt, jotka asuvat vanhusten hoivakodeissa
 • Henkilöt, jotka kuuluvat kotipalvelun tai kotisairaanhoidon piiriin
 • Lähihoitoa antava henkilökunta, joka on työssä vanhusten hoivapalvelussa
 • Kotitalouden kontaktit, toisin sanoen ne aikuiset, jotka asuvat yhdessä riskiryhmään kuuluvan henkilön kanssa
 • Näiden ryhmien jälkeen ovat vuorossa muut yli 70-vuotiaat henkilöt. Tässä vaiheessa rokotetta tullaan myös tarjoamaan muulle hoito- ja hoivahenkilökunnalle, joka työskentelee lähellä erityistä suojaa tarvitsevia henkilöitä. Muut, joilla on lisääntynyt riski sairastua vakavasti, saavat myös rokotteen.
  Tämän jälkeen rokotetta tarjotaan lopuille yli 18-vuotiaasta väestöstä.

Senast uppdaterad: