/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Den finska regeringen beslutade om skärpningar i gränstrafiken

Två medelålders kvinnor framför varsin mikrofon håller presskonferens på en scen.

inrikesminister Maria Ohisalo och familje- och omsorgsminister Krista Kiuru på gårdagens presskonferens. Foto: Skärmdump från yle.fi

Den finska regeringen informerade på fredagskvällen om skärpta inreserestriktioner.

Information från valtioneuvosto.fi

------------------------------------------

Suomalainen teksti alapuolella

------------------------------------------

Vid ett extra statsrådssammanträde beslutade den finska regeringen igår kväll att skärpa restriktionerna för gränstrafiken. Man beslutade dessutom att skärpa och testnings- och karantänrekommendationerna.

De nya begränsningarna träder i kraft den 27 januari och gäller till och med den 25 februari.

Beslutet i korthet:

  • Endast nödvändig pendlingstrafik till Finland tillåts. Som nödvändigt arbete betraktas sådant arbete som är viktigt med tanke på samhällets funktion eller försörjningsberedskapen.
  • Utländska medborgare får resa in i landet också av nödvändiga och motiverade skäl.
  • Det tidigare undantaget för personer som bor i en gränsort vid gränsen mellan Finland och Sverige eller mellan Finland och Norge slopas. Finska medborgare och personer bosatta i Finland kan ändå fortfarande passera gränsen.

Läs mer på det finska statsrådets hemsida Länk till annan webbplats.

Informaatio valtioneuvoston.fi -sivustolta

Hallitus päätti ylimääräisessä valtioneuvoston istunnossa sekä rajaliikenteen että testaamis- ja karanteenisuositusten kiristämisestä. Myös perhesyistä tapahtuvaa matkustamista rajoitetaan, ja rajayhteisön jäsenten oikeus liikkua vapaasti rajan yli poistuu. Uudet kiristykset astuvat voimaan keskiviikkona 27. tammikuuta ja pysyvät voimassa 25. helmikuuta asti.

Päätös lyhyesti:

  • Vain välttämätön edestakainen liikenne Suomeen sallitaan. Välttämättömäksi työliikenteeksi katsotaan liikenne, joka on välttämätöntä yhteiskunnan toimivuuden tai tarvikkeiden saatavuuden kannalta.
  • Ulkomaiden kansalaiset saavat tulla maahan, jos siihen on välttämätön ja motivoitu tarve.
  • Aikaisempi rajayhteisön jäseniä koskeva oikeus liikkua rajan yli vapaasti poistuu. Tämä koskee henkilöitä, jotka asuvat Suomen ja Ruotsin rajaseudulla ja Suomen ja Norjan rajaseudulla. Suomen kansalaiset ja Suomessa asuvat henkilöt voivat edelleen ylittää rajan.

Lue lisää valtioneuvoston verkkosivulta https://valtioneuvosto.fi/-//10616/hallitus-paatti-rajaliikenteen-kiristamisesta Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: