/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Coronapandemin och skolan - det här gäller i högstadiet och gymnasiet

Tonårstjej skriver i ett block.

Foto: Pexels.com

Haparanda stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och fattar beslut om åtgärder i nära dialog med Smittskydd Norrbotten.

Tornedalsskolan

Från och med måndagen den 1 februari bedrivs undervisningen på Tornedalsskolan som en kombination av distansundervisning och närundervisning. Samtliga elever följer sitt ordinarie schema.

Elever och vårdnadshavare får löpande information via Infomentor om hur undervisningen på respektive program ska genomföras.

Haparanda stad delar i dagarna ut matcheckar till alla elever på Tornedalsskolan. Dessa gäller på ICA Maxi, Coop och Handlar’n Torget och Handlar’n Seskarö. Mer information om utdelning av matcheckarna skickas till elever och vårdnadshavare via Infomentor.

Gränsskolan

Från och med måndag den 8 februari till och med den 19 februari kommer undervisningen på Gränsskolan att bedrivas som en kombination av distansundervisning och närundervisning. Samtliga elever följer sitt ordinarie schema.

  • Alla elever i årskurs 7 och årskurs 8 kommer att få fjärrundervisning och närundervisning växelvis varannan vecka.
  • Alla elever i årskurs 9 och elever med särskilda behov har även fortsättningsvis närundervisning på heltid. Anledningen till detta är att minimera störningar i undervisningen för de mest sårbara eleverna samt för de elever som ska gå vidare till gymnasiestudier nästa läsår.

Elever och vårdnadshavare får löpande information via Infomentor om hur undervisningen ska genomföras. Lunch kommer att ordnas för samtliga elever. Praktisk information om detta går också ut via Infomentor.

Barn- och ungdomsförvaltningen följer utvecklingen noga och återkommer med besked om hur undervisningen i högstadiet kommer att bedrivas efter den 19 februari.

Senast uppdaterad: