/

Du är här:

Projekt Ny baslasteffekt i Haparanda

Haparanda Värmeverk investerar i en ny biobränsleeldad hetvattenpanna med rökgaskondensering på en tomt vid industriområdet bakom Bilprovningen.

Investeringen består av en ny panna men även anslutande kulvertledning, mark, byggnader, ackumulator och bränslemottagning. Den totala investeringen uppskattas till ca 120 MSEK och kommer att pågå fram till slutet av år 2022.

Övergripande tidplan

 • Under vårvintern 2021 startar vi upp arbetet med ledningen.
 • Under våren påbörjas mark och byggarbeten.
 • Pannan levereras och monteras innan snön faller i oktober 2021 och intrimning och övertagande sker under kvartal 4, 2022.

Lär mer om projektet på Haparanda värmeverks hemsida Länk till annan webbplats.

Delprojektet "Ny kulvertledning"

För att ansluta det nya värmeverk till huvudledningen för fjärrvärmenätet kommer vi att lägga en ny kulvertledning. Kulverten kommer att anläggas i sju etapper. 

Information gällande delprojekt ny kuvertledning (pdf) Pdf, 1.8 MB.

Tietoa osahankkeesta Uusi kaukolämpölinja (pdf) Pdf, 1.8 MB.

Tidplan för delprojektet

Alla tider är preliminära och gäller etapp 1 och 2.

 • Start av schaktarbeten etapp 1, vecka 10.
 • Svetsning och skarvning etapp 1, vecka 11 till vecka 13.
 • Återfyllning av schaktmassor etapp 1, vecka 13.
 • Schakt för etapp 2, vecka 12.
 • Stängning av Björnholmsgatan, vecka 13.
 • Schakt över Björnholmsgatan, vecka 13.
 • Svetsning och skarvning etapp 2, vecka 14 till vecka 15.
 • Återfyllning etapp 2, vecka 15 till vecka 16.
 • Öppning av Björnholmsgatan, vecka 15.

Senast uppdaterad: