/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Parkeringsövervakning startar i Haparanda

Blå parkeringskylt

Foto: Haparanda stad

Måndag den 15 mars påbörjar Securitas sitt nya uppdrag gällande parkeringsövervakning i Haparanda centralort.

Syftet med parkeringsövervakningen är i första hand att förbättra trafiksäkerhet och framkomligheten samt att övervaka det begränsade antalet parkeringsplatser så att tillgången blir rättvis. Även framkomlighet för utryckningsfordon och servicefordon är viktig.

På kommunala gator där trafikmärken eller trafikregler inte anger annat så gäller max 24 timmar för parkering av fordon. Om man felparkerat och bryter mot reglerna innebär det att man riskerar att få parkeringsböter.

Om du får böter

Om du har får böter som du anser är felaktigt utfärdade kan du bestrida dessa hos polisen, information om hur du går tillväga står på baksidan av parkeringsboten. Observera att det är Securitas som sköter parkeringsövervakningen, men det är alltså endast polismyndigheten kan ta bort en parkeringsbot som kommunens parkeringsvakter har delat ut. Kommunen kan inte påverka utfärdade böter.

Vanliga överträdelser är att bilister parkerar mindre än 10 meter från korsning, på en huvudled, mot färdriktningen, på gång- eller cykelbana eller längre tid än tillåtet.

Senast uppdaterad: