/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Nu startar persontågtrafiken

Närbild på digital skylt där det står "Till tåget".

Välkommen ombord. Foto: Norrtåg

Torsdag den 1 april kl 05.54 avgår det första tåget med persontrafik på den nya tåglinjen Haparanda–Kalix–Boden–Luleå.

Pressmeddelande från Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM)

Linjen är 194,47 km lång och tåget stannar förutom i Kalix– Boden–Luleå även på Sunderby sjukhus och Notviken.

– Starka företagsetabeleringar i länet visar stort behov av kompetensförsörjning nu och i framtiden. Därmed är utvecklingen av kollektivtrafiken en viktigt del för att skapa förutsättningar till att leva och bo där man vill, säger Anders Öberg, styrelseordförande, RKM Norrbotten.

– Äntligen är kusten klar. En modern tågtrafik är viktig för att uppnå ett hållbart resande och bidrar till ett snabbt och bekvämt resande med möjlighet att exempelvis jobba ombord på tåget, säger Mats Aspemo, myndighetschef Regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Nytt stationsområde

Inför trafikstart har ett helt nytt stationsområde och resecentrum i Kalix byggts och den anrika järnvägsstationen i Haparanda har rustats upp. Dessa byggprojekt färdigställdes av Trafikverket i december 2020.

Den nya tågsträckan mellan Kalix-Haparanda klarar av modern tågtrafik i mycket höga hastigheter, restiden är därför inte mer än ca 20 minuter och därmed det snabbaste sättet att ta sig mellan orterna. Inledningsvis kommer det att finnas tre turer i vardera riktning - en morgontur, en tur mitt på dagen och en eftermiddagstur.

– Turerna möjliggör redan från trafikstart en arbets- och studiependling och vi arbetar ständigt med att utveckla tidtabellen och möta framtidens behov, säger Joakim Berg, kommunikationsansvarig, Norrtåg.

Viktigt för besöksnäringen

För besöksnäringen i länet är Haparandabanans etablering oerhört väsentlig då många utländska gäster efterfrågar möjligheterna att kunna resa med tåg inom länet, men även vidare över gränsen till finska sidan.

– Starten av persontrafiken till Haparanda är strategiskt viktig för att uppnå en gränsöverskridande trafik mellan Sverige och Finland, säger Nils-Olof Lindfors, vice styrelseordförande, Norrtåg.

Skärtorsdag den 1 april kl 9-10 kan man följa invigningen live från perrongerna med kända gäster och spännande inslag. Titta på sändningen via webben: norrtag.se/haparandabanan Länk till annan webbplats. eller haparanda.se Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: