/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Håll din tomt i trim

En grön häck klipps med en häcksax av en man i rutig skjorta.

Foto: Pexels.com

Växtlighet och fasta föremål får inte skymma sikten för trafiken och alla som rör sig på gatorna ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt. Fri sikt i gatukorsningar är viktigt för att undvika olyckor.

Tänk på att växterna kanske inte bara skymmer sikten i vägkorsningar, utan även gömmer skyltar, vägmärken och gatlysen.

Du som har tomt intill gata

Träd, häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om de sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att grenverken påbjuder fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana minst 2,5 meter
  • över cykelväg minst 3,2 meter
  • över körbana minst 4,6 meter

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Illustration av ett hus och avstånd till vägen.

Vid utfart får häck, staket eller andra föremål inte vara högre än 80 cm inom den så kallade sikttriangeln. Illustration: Haparanda stad

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller trafikerad gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Illustration av hus och avstånd till väg.

Häck, staket eller andra föremål får inte vara högre än 80 cm i den utökade sikttriangeln, 10 meter åt vardera håll. Detta gäller även vid gång- och cykelväg. Illustration: Haparanda stad


Det är fastighetsägarens ansvar att hålla efter häckar, buskar och träd på den egna fastigheten. Fastighetsägare ska se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken. Läs mer i Plan- och bygglagen (2010:900) på riksdagen.se Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer?

Har du frågor kring bygglov eller annat som rör mark och tomt. Vänd dig till samhällsbyggnadsförvaltningens byggnadsinspektörer.

Telefontider: (från och med vecka 20)

Måndag-torsdag: 14.00-16.00

Fredag: 14.00-15.00

Ring via kommunens växel och be om att få bli kopplad till byggnadsinspektören.

Telefon: 0922-260 00

Du kan också ställa frågor via e-post: miljo-bygg@haparanda.se

Senast uppdaterad: