/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Tillfälliga skyddsobjekt under militärövning

Foto: Försvarsmakten

Förberedelserna för militärövningen Northern Wind är i full gång. Övningen ställer ordningskrav på allmänheten.

Militärövningen Northern Wind genomförs mellan den 18 - 27 mars. Totalt kommer 10 000 soldater vara med i övningen. Cirka 5 000 av dem grupperar i och omkring Haparanda.

Beslut om tillfälliga skyddsobjekt

För att hindra yttre påverkan och därmed ha möjlighet att skydda de platser där stor ansamling av fordon och materiel kommer att ske, har vissa områden i Haparanda fått skyddsobjektsstatus. Beslut om skyddsobjekt är till för att militär ska kunna vidta åtgärder till ett förstärkt skydd mot främst kriminalitet och sabotage, men också för att skydda allmänheten mot skada som kan uppkomma till följd av militär verksamhet. Beslutet om tillfälliga skyddsobjekt begränsar allmänhetens rörelsefrihet i de aktuella områdena.

Observera

  • Vid ett skyddsobjekt är det förbjudet att fotografera eller göra andra avbildningar av eller inom objektet.
  • Att vistas utan tillstånd på ett skyddsobjekt kan ge böter eller fängelse.

Skyddsobjekt i Haparanda

Försvarsmakten har med stöd av 2 § 1 skyddsförordningen (2010:523) beslutat att de områden som syns nedan under tiden 2019-03-05 till 2019-04-05 ska vara skyddsobjekt.

Bilderna visar de tillfälliga skyddsobjektens område inom röd markering.

Järnvägsstationen - endast område 2.

Senast uppdaterad: