/

Du är här:

Utbildning och barnomsorg

Barn färglägger en teckning med pennor.

Vill du söka barnomsorg eller ta del av dina barns närvaro i skolan? Här hittar du e-tjänster och blanketter som rör barn och utbildning på förskole-, grundskole- och gymnasienivå.

Infomentor - e-tjänster och information för dig som har barn i förskola eller skola.
https://infomentor.se/swedish/production/mentor/Default.aspx Länk till annan webbplats.

Anmälan sommarförskola och fritids

E-tjänst Länk till annan webbplats.

Ansökan om autogiro

Blankett Pdf, 185.7 kB.

Ansökan om delad faktura

Blankett Pdf, 122.7 kB.

Ansökan om plats i förskola

E-tjänst Länk till annan webbplats. | Blankett Pdf, 229 kB.

Ansökan om barnomsorgsplats på obekväm arbetstid

E-tjänst Länk till annan webbplats. | Blankett Pdf, 172.2 kB.

Ansökan om utökad tid i förskolan

Blankett Pdf, 164.1 kB.

Inkomstuppgift för beräkning av barnomsorgsavgift

E-tjänst Länk till annan webbplats. | Blankett Pdf, 247.1 kB.

Placeringsschema förskola

Blankett Pdf, 226.3 kB.

Samtycke läsårsvis till bild-, film- och ljudpublicering

Blankett Pdf, 236.9 kB.

Skadeanmälan - Olycksfall barn och ungdom

Blankett Pdf, 514.8 kB.

Specialkost

E-tjänst Länk till annan webbplats. |Blankett Pdf, 192.6 kB. | Hakemus Pdf, 118.8 kB.

Uppsägning av barnomsorgsplats

E-tjänst Länk till annan webbplats. | Blankett Pdf, 66.7 kB.

Förhandsuppgifter inför hälsosamtal i förskoleklass

E-tjänst Länk till annan webbplats.

Anmälan sommarförskola och fritids

E-tjänst Länk till annan webbplats.

Ansökan till förskoleklass

E-tjänst Länk till annan webbplats. | Blankett svenska Pdf, 12.4 kB.

Blankett finska Pdf, 12.4 kB.

Ansökan om att ta med skolpeng i samband med skolgång i utlandet

Blankett Pdf, 211 kB.

Ansökan om byte av grundskola

E-tjänst Länk till annan webbplats. | Blankett Pdf, 169.6 kB.

Förhandsuppgifter inför hälsosamtal

E-tjänst Länk till annan webbplats.

Ansökan om modersmålsundervisning

Blankett Word, 108.3 kB.

Ansökan om elevplats till Språkskolan

Blankett Pdf, 163.6 kB. | Hakemus Pdf, 139.3 kB.

Ansökan om plats i fritidshem

E-tjänst Länk till annan webbplats. | Blankett Pdf, 229 kB.

Ansökan om språkval

Blankett Pdf, 91 kB.

Beställning av betyg

E-tjänst Länk till annan webbplats.

Inkomstuppgift för beräkning av fritidshemsavgift

E-tjänst Länk till annan webbplats. | Blankett Pdf, 247.1 kB.

Ledighet för elev

Blankett Pdf, 199 kB.

Omval av språkval

Blankett Pdf, 85.1 kB.

Placeringsschema fritidshem

Blankett Pdf, 226.3 kB.

Samtycke läsårsvis till bild-, film- och ljudpublicering

Blankett Pdf, 236.9 kB.

Samtycke vaccination

E-tjänst Länk till annan webbplats.

Skadeanmälan - Olycksfall barn och ungdom

Blankett Pdf, 514.8 kB.

Skolskjuts - Ansökan

E-tjänst Länk till annan webbplats. | Blankett Pdf, 235.2 kB. | Hakemus Pdf, 127.9 kB.

Specialkost

E-tjänst Länk till annan webbplats. |Blankett Pdf, 192.6 kB. | Hakemus Pdf, 118.8 kB.

Uppsägning av fritidshem

E-tjänst Länk till annan webbplats. | Blankett Pdf, 66.7 kB.

Uppsägning av modersmålsundervisning

Blankett Pdf, 86 kB.

Utflyttningsanmälan till annan kommun

Blankett Pdf, 121.4 kB.

Ansökan om inackorderingstillägg

Blankett Pdf, 97.7 kB.

Ansökan om modersmålsundervisning

Blankett Pdf, 88.4 kB.

Ansökan till Friidrottsgymnasiet

På Svenska Friidrottsförbundets hemsida www.friidrott.se Länk till annan webbplats. hittar du ansökningsformulär.

Beställning av betyg

E-tjänst Länk till annan webbplats.

Elevs frånvaroanmälan under dagen

E-tjänst Länk till annan webbplats.

Frånvaro eller sjukanmälan gymnasiet

E-tjänst Länk till annan webbplats.

Ledighet för elev

Blankett Pdf, 199 kB.

Samtycke läsårsvis till bild-, film- och ljudpublicering

Blankett Pdf, 236.9 kB.

Skadeanmälan - Olycksfall barn och ungdom

Blankett Pdf, 514.8 kB.

Skolskjuts - Ansökan

E-tjänst Länk till annan webbplats. | Blankett Pdf, 235.2 kB. | Hakemus Pdf, 127.9 kB.

Specialkost

E-tjänst Länk till annan webbplats. | Blankett Pdf, 192.6 kB.| Hakemus Pdf, 118.8 kB.

Uppsägning av modersmålsundervisning

Blankett Pdf, 84.4 kB.

Utflyttningsanmälan till annan kommun

Blankett Pdf.

Ledighet för elev

Blankett Pdf, 199 kB.

Samtycke läsårsvis till bild-, film- och ljudpublicering

Blankett Pdf, 236.9 kB.

Skadeanmälan - Olycksfall barn och ungdom

Blankett Pdf, 514.8 kB.

Skolskjuts - Ansökan

E-tjänst Länk till annan webbplats. | Blankett Pdf, 235.2 kB. | Hakemus Pdf, 127.9 kB.

Utflyttningsanmälan till annan kommun

Blankett Pdf.

Ansökan till kommunal vuxenutbildning

Blankett Pdf, 142.4 kB.

Ansökan till anpassad utbildning

Blankett Word, 40.9 kB.

Ansökan om pendlingsbidrag

E-tjänst Länk till annan webbplats.

Ansökan till SFI

Blankett Pdf, 145.3 kB.

Beställning av betyg

E-tjänst Länk till annan webbplats.

Skadeanmälan - Olycksfall vuxenstuderande

Blankett Pdf, 514.8 kB.

Senast uppdaterad: