/

Miljö och energi

Fröställning av maskros. Vinden har börjat blåsa iväg frukterna. Fröna syns tydligt och den kula som finns kvar på stjälken sedan fröna flugit iväg.

Vill du börja kompostera ditt matavfall eller ska du installera en värmepump? Här kan du hitta e-tjänster och blanketter som hjälper dig att utföra dina ärenden inom områdena miljö och energi.

Anmälan om inrättande av eldstad

E-tjänst Länk till annan webbplats.

Anmälan om inrättande av värmepump

E-tjänst Länk till annan webbplats. | Blankett Pdf, 147.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om sotning av egen fastighet

E-tjänst Länk till annan webbplats.| Blankett Pdf, 32.4 kB.

Anmälan köldmedier, ändring eller byte av operatör

Blankett Pdf, 165.3 kB.

Anmälan om misstänkt matförgiftning

E-tjänst Länk till annan webbplats. | Blankett Pdf, 170.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsverksamhet - anmälan om registrering

E-tjänst Länk till annan webbplats. | Blankett Pdf, 165.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

E-tjänst Länk till annan webbplats.

Anmälan miljöfarlig verksamhet

E-tjänst Länk till annan webbplats. | Blankett Pdf, 184.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om installation av cistern

Blankett Pdf, 187.4 kB.

Anmälan om cisterner och rörledningar som tas ur bruk

Blankett Pdf, 238.1 kB.

Anmälan om installation av oljeavskiljare

Blankett Pdf, 135.3 kB.

Anmälan om ändring av A, B eller C-verksamhet

Blankett Pdf, 169.7 kB.

Klagomål miljö- och hälsoskydd

Blankett Pdf, 147 kB.

Årsrapport för miljöfarlig verksamhet

Blankett Pdf, 144 kB.

Ägarbyte miljöfarlig verksamhet

Blankett Pdf, 139.7 kB.

Senast uppdaterad: