/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Alla unga har rätt att må bra

Medelålders man framför en vägg med tavlor.

Björn Malmquist. Foto: Haparanda stad

Tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa. Trots att det är så vanligt finns fortfarande mycket stigma och fördomar förknippade med psykisk ohälsa. Det vill Björn ändra på.

Björn Malmquist är legitimerad kognitiv psykoterapeut och sedan ett par månad tillbaka är han projektanställd inom Elevhälsan i ett samverkansprojekt mellan barn- och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen.

Tanken är att Björn ska stötta lärarna och ge dem verktyg för att bättre kunna identifiera tecken på psykisk ohälsa hos eleverna i tid. Han handleder även professioner inom socialförvaltningen.

- Psykisk ohälsa är en av våra största folkhälsoutmaningar. Enligt Socialstyrelsen har den psykisk ohälsan hos barn i åldrarna 10–17 år fördubblats på tio år, säger Björn.

- Att vända denna utveckling är en av våra viktigaste samhällsutmaningar. Genom information, utbildning och andra insatser kan vi fånga upp fler unga som mår dåligt i tid, menar han.

Skapa ett tillåtande klimat

Björns funktion är bland annat att skapa ett tillåtande och bra klimat där pedagoger känner att de kan diskutera erfarenheter.

- Genom diskussioner och samtal vill jag att pedagogerna ska känna att de kan upptäcka och lära. Förhoppningsvis kan jag bidra till att pedagogerna bli mer medvetna om hur de möter eleverna, säger Björn.

Att kropp och själ hänger ihop ser Björn som en självklarhet. Han poängterar att det är viktigt att ta hand om båda delarna.

- Det är naturligt att söka hjälp för ett benbrott, men inte för oro, ångest eller sorg. Tyvärr ses ”ont i själen” ofta som en svaghet. Det måste vi ändra på, avslutar han.

Senast uppdaterad: