Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Störningar orsakade av buller eller djur

Störande bullernivå

Ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa kallas för buller. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Om du störs av buller och det inte blivit bättre efter att du klagat till den som bullrar, kan du göra en anmälan kommunen.

Innan du gör en anmälan ska du ha kontaktat den som orsakat störningen för att försöka få en lösning.

Buller från trafik

En väghållare kan bli skyldig att vidta åtgärder för att minska trafikbuller. Det är till väghållaren du först ska vända dig med frågor om störande trafikbuller. Det är Haparanda stad som har ansvar för de kommunala vägarna och Trafikverket Länk till annan webbplats. för det statliga vägnätet. Genomfartsleder tillhör ofta det statliga vägnätet.

Buller från byggarbetsplatser

Läs mer om buller från byggplatser. Länk till annan webbplats.

Om du störs av buller från en byggarbetsplats ska du kontakta den som är ansvarig. Ljudnivån från en byggarbetsplats beror på vilka arbeten som utförs och vilka maskiner som används.

Vill du göra en anmälan?

Har du klagat hos den som är ansvarig för bullret utan att det gett något resultat? Då kan du göra en anmälan till kommunen. Välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen om du behöver veta mer om vad kommunen kan göra.

Du har rätt att göra en anmälan anonymt. Lämna i så fall inte några kontaktuppgifter alls till dig i samband med anmälan.

Störande djur

Haparanda stad får in ett antal klagomål varje år gällande djur. Vilda djur är naturligt inslag i vår miljö och dessa ska behandlas på ett gott sätt och skyddas mot lidande och sjukdom. Det bedöms enligt svensk lagstiftning ej som en olägenhet gällande djurfrågor.

Att ge mat till vilda djur och fåglar inne i städer och bostadsområden kan dra till sig råttor och möss samt större fåglar och bör därför undvikas.

Förebyggande åtgärder för att hålla vilda djur och skadedjur från tätbebyggda områden:

  • Mata ej djuren då de kan mista sin rädsla för människor i och med att de vet var maten finns.
  • Förvara inte sopor så att djur kan komma åt dem. Och om du har fruktträd på tomten, avlägsna fallfrukt.
  • Installera fågelskrämmor.

Vem ska kontaktas vid olika händelser med djur inblandat?

Vilda djur som är skadade eller lösspringande hundar, kontakta polisen via telefon 114 14. Det går också att anmäla via polisens webbsida som du hittar här --> Upphittat djur | Polismyndigheten (polisen.se). Länk till annan webbplats.

Husdjur som far illa anmäls till Länsstyrelsens djurskyddshandläggare.

Telefontid vardagar mellan 9-12

Telefonnummer: 010 – 225 54 99

Webbanmälan: Anmäl bristande djurhållning | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Taggar:

Boende och miljö