/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Gränskontroll och inresa till Finland från Sverige

Inresa till Finland är begränsad från nästan alla länder, även från Sverige. Restriktionerna gäller till och med den 27 juni.

Begränsningarna som gäller inresa till Finland gäller till och med den 27 juni. Det innebär att alla som inte är finska medborgare behöver ha ett giltigt skäl att resa in i landet, till exempel familjeskäl eller fritidsfastighet. Gränsbevakningsväsendet beslutar om resenärens inresa i samband med gränskontrollen.

Se exakta uppgifter och instruktioner på Gränsbevakningsväsendets sidor.
Anvisningar om gränsövergång under coronapandemin (Gränsbevakningsväsendet) Länk till annan webbplats.

Finska medborgare har alltid rätt att återvända till Finland. Det gäller även dem som har dubbelt medborgarskap. Om en finsk medborgare kommer till Finland med sin partner eller med sina barn får även familjemedlemmarna följa med.

Hälsokontroll och coronavirustest

Alla som reser från Sverige till Finland ska genomgå en hälsokontroll vid gränsen. För personer som inte kan uppvisa ett negativt coronavirustest (PCR eller antigentest) som är högst 72 timmar gammalt innehåller hälsokontrollen ett kostnadsfritt covid-19 test.

Mer information om testning samt möjlighet att boka ett test i samband med inresa hittas via FINENTRY-tjänsten Länk till annan webbplats..

Undantag från hälsokontrollen

  • Du är född 2005 eller senare.
  • Du har intyg på ett negativ coronatest (PCR- eller antigentest) som har tagits tidigast 72 timmar innan inresan.
  • Du har läkarintyg över att du har haft coronavirussjukdom mindre än 6 månader tidigare eller att det har gått minst 11 dagar från positivt testresultat.
  • Du har intyg över att du har fått en vaccindos ur en vaccinationsserie som består av två doser och det har gått minst två veckor sedan den senaste vaccindosen.
  • Du har intyg över att du har fått en komplett vaccinationsserie och det har gått minst två veckor sedan den sista vaccinationen.
  • Du har fått två olika coronavaccinpreparat. När det har gått minst två veckor sedan den sista dosen, jämställs du med resenärer som fått en full vaccinationsserie.
  • Du har intyg över att du har haft coronavirussjukdom och fått minst en dos coronavaccin. När det har gått en vecka efter vaccinationen jämställs du med resenärer som fått en full vaccinationsserie.

Institutet för hälsa och välfärd har mer information om regler kring hälsokontrollen och under vilka förutsättningar får man komma till Finland Länk till annan webbplats.

Digitalt covidbevis

EU:s digitala Covidbevis (tidigare Gröna bevis) är en kommande kostnadsfri e-tjänst där du kan få ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19.

https://www.ehalsomyndigheten.se/covidbevis/ Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: