/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Dags för SCB:s medborgarundersökning

Foto: Haparanda stad

Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning där invånarna får möjligheten att tycka till om hur det är att leva i sin kommun.

Just nu pågår SCB:s medborgarundersökning, där 1 000 haparandabor får chansen att tycka till om sin kommun. De personer som tillfrågas är ett obundet slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret.

Så här går det till:

  • Mellan den 6 - 14 september kommer ett första brev från SCB att skickas ut till de som har blivit utvalda att besvara undersökningen. I brevet finns inloggningsuppgifter till SCB:s webbenkät, som gör det möjligt att direkt logga in och besvara enkäten.
  • Deltagarna i undersökningen kan också välja att besvara undersökningen på pappersenkät.
  • Årets undersökningsperiod pågår fram till och med den 2 november och resultaten presenteras i december.

Om medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen görs för att mäta invånarnas attityder till kommunernas verksamheter - hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och är värdefull vägledning i kommunernas arbete..

Frågor och funderingar

SCB ansvarar för medborgarundersökningens genomförande och är de som kan besvara eventuella frågor. Nedan hittar du länkar till mer information på SCBs webbplats.

Vill du tycka till även fast du inte blivit utvald till medborgarundersökningen?

Det finns alltid möjlighet för dig att tycka till om kommunen direkt till oss. Inskickade synpunkter förmedlas från registrator till den verksamhet som berörs.

Du kan endera e-posta dina synpunkter till kommunen@haparanda.se eller tycka till via formuläret på den här sidan.

Senast uppdaterad: