/

Du är här:

Insikt - så tycker företagen om kommunens service

Haparanda stad deltar i servicemätningen Insikt. Fokus ligger på att mäta företagens upplevelse av kommunens service.

Haparanda stad har valt att mäta servicen till företag inom fyra områden: bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt upphandling. Undersökningen Insikt genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Läs mer om Insikt på SKR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Frågorna rör service i stort, såsom information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Deltagande företag får också göra en helhetsbedömning om kommunens service, vilket ligger till grund för måttet "Nöjd-Kund-Index" (NKI). Det ger svar på hur väl kommunen svarar upp mot dessa mål utifrån ett kundperspektiv, men också vad man bör förbättra för att öka kundnöjdheten.

Resultat servicemätningen Insikt för 2021

NKI redovisas på en skala från 0 till 100, där 100 är högsta betyg. 70 är SKR:s gräns för vad som betraktas som ett högt NKI.

NKI för Haparanda uppgår till 66.

Högst omdöme ges Tillgänglighet och Bemötande, med ett index på 70. Samtliga serviceområden har ett index mellan 63-70. Sett till myndighetsområden ges Bygg (74) högst betyg, medan Livsmedel (53) ges lägst betyg.

Insikt 2021 öppna jämförelser om företagsklimat.pdf Pdf, 3.5 MB.

Kontakta oss

Företagande och tillväxt

Karin Hietala, förvaltningschef, samhällsutvecklingsförvaltningen
Telefonnummer: 0922-260 07
E-post: karin.hietala@haparanda.se

Harry Jatko, företagslots
Telefonnummer: 0922-260 79
E-post: harry.jatko@haparanda.se

Senast uppdaterad: