/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Enkät till besökare på socialtjänsten

Hand med penna skriver på papper.

Foto: Pexels.com

Under september och oktober kommer Haparanda stad att genomföra en undersökning bland besökare till individ- och familjeomsorgens olika verksamheter.

Undersökningen är en besöksundersökning. Det innebär att de besökare som har en bokad tid inom någon av individ- och familjeomsorgens verksamheter erbjuds att delta. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur verksamhetens klienter upplever det bemötande de får och det stöd som ges.

Resultatet är ett viktigt underlag för att fånga upp brister men också för att kartlägga det som fungerar bra i verksamheterna.

De svarande kan välja att svara på webben eller fylla i en papperskopia. Det tar cirka fem minuter att fylla i undersökningen och deltagarna är anonyma.

Senast uppdaterad: