Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Strandskydd

Strandskyddet omfattar området från strandkanten och 100 meter ut i vattnet samt 100 meter upp på land.

För att få bygga inom strandskyddat område måste du få strandskyddsdispens av samhällsbyggnadsnämnden.

Ansök via e-tjänst

Var gäller strandskyddet?

Strandskyddet är en generell lag som gäller längs våra kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet.

Varför finns strandskyddet?

  1. För att allmänheten ska ha tillgång till strandmiljöerna för bad, friluftsliv och avkoppling.
  2. För att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet vid våra vatten.

Vilka åtgärder begränsas av strandskyddet?

  • Bygga nytt eller ändra användningen av befintliga byggnader.
  • Gräva, muddra eller utföra förberedelser för anläggningar eller byggnationer.
  • Uppföra anläggningar eller anordningar som försvårar eller hindrar allmänheten att nyttja områden som är tillgängliga enligt allemansrätten, till exempel trädäck, plattläggningar, möbler, belysning, gräsmatta mm.
  • Utföra åtgärder som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter. Exempel är pirar, muddring, bryggor, båthamnar, gödsling eller trädfällning.

När kan man få strandskyddsdispens?

För att få strandskyddsdispens krävs särskilda skäl och att åtgärden inte strider mot strandskyddets syfte. Strandskyddsdispens ges av samhällsbyggnadsnämnden.

När en dispens givits för byggnader eller anläggningar inom ett strandskyddat område ska det finnas en fri passage som är minst några tiotal meter bred. Passagen är till för allmänheten och för att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet.

Kontakta oss

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: miljo-bygg@haparanda.se

Taggar:

Boende och miljö