/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Haparanda laddar för miljön

Vit elbil med laddaren i kontakten.

Foto: Pexels.com

Elbilsmarknaden växer och behovet av laddstationer ökar. Nu har Haparanda stad beviljats 470 000 kronor i stöd från Klimatklivet för att förbättra laddinfrastrukturen i kommunen.

För att underlätta för allmänheten att ställa om till fossilbränslefria fordon sätter Haparanda stad nu upp fyra (4) publika laddstationer där alla har möjlighet att ladda sin elbil. Stationerna kommer att placeras vid resecentrum, vid järnvägsstationen, vid ishallen Kuben och vid parkering vid vattentornet. Dessa stationer ska ha fyra laddningspunkter vardera.

- Vi har tagit ett gemensamt beslut om ett publikt nät för elbilsladdning i Haparanda. Vi satsar på en infrastruktur som inte finns och som vi tycker behövs, säger Haparanda stads kommunalråd Sven Tornberg.

Tornberg poängterar att det här bara är början på elektrifieringen i kommunen.

- I nästa steg kommer vi också att titta på platser utanför centralorten, säger han.

Statligt bidrag till omställning

Klimatklivet ger investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. Idag kom alltså beskedet att Haparanda stad får 470 000 kronor i stöd från Klimatklivet (50 procent av den totala investeringen).

- Det är precis den här typen av stödåtgärder som behövs för att mindre kommuner lättare ska kunna genomföra en grön omställning, säger Tornberg.

- Vi är väldigt glada över samarbetet med Klimatklivet och vi ser att efterfrågan på laddningspunkter ökar. Vi strävar efter att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Det här är en del i det arbete, sammanfattar näringslivschefen Bengt Strandberg.

  • Klimatklivet startade 2015 och är ett statligt investeringsstöd som hanteras av Naturvårdsverket i samarbete med länsstyrelserna.
  • Stödet ska gå till åtgärder som minskar klimatpåverkande utsläpp.
  • För 2021 har riksdagen beslutat om ca 1,9 miljarder kronor till Klimatklivet.

Läs mer: https://www.naturvardsverket.se/bidrag/klimatklivet/ Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: